Gratis verktyg för nätverk, DevOps och Site Reliability Engineers (SRE)

Kontrollera tillgänglighet av din webbsida

Testa om din webbplats är tillgänglig över hela världen.

Pinga din webbplats eller webbserver

Pinga en värd, IP eller webbplats.

Sök IP-adress

Matcha IP-adressen för din domän.

Hitta platsen för din domän

Verktyg för mappning av IP till land för att hitta platsen för domän eller IP.

Jämför webbplatser

Jämför och analysera prestandavärden för två webbplatser.

Analysera fullständiga webbsideobjekt

Analysera webbsidan och optimera webbplatsprestandan.

Övervaka SSL-certifikat

Se till att dina kunder litar på dig genom att upprätthålla en säker webbplats.

TLS-kontroll

Identifiera TLS-protokollversioner och chiffersviter aktiverade för din webbplats.

Kontroll av svartlistning i realtid

Kontrollera om din IP-adress eller domän är svartlistad.

Kontroll av varumärkesanseende

Kolla din domän och dina webbsidor mot säkra webbsökningslistor.

DKIM-validering

Verifiera att DKIM-signaturer för e-post fungerar genom att kolla mot den offentliga kryptografiska nycken i DNS.

DMARC-analysverktyg

Validera DMARC-post för din domän för att försäkra att e-postautentiseringspraxisen är godtagbar.

E-postvalidator

Verifiera giltigheten hos en e-postadress och bekräfta om den finns eller inte

Domain Expiry Checker

Kolla om din domän håller på att löpa ut

SPF-postkontroll

Validera SPF-post

Nytt

Whois Lookup

Use this tool to retrieve information about domain names, including details about the domain's registration, ownership, and contact information of the domain owner.

Cron-uttrycksgenerator

Generera cron-schemauttryck för dina crontab-filer.

Kontrollera porttillgängligheten

Kontrollera om en TCP-port ligger uppe från utanför ditt datacenter och från mer än 90 platser jorden runt.

Traceroute-generator

Traceroute för att identifiera nätverkslatensfel och se hur IP-paket färdas över internet.

HTTP/2 Tester

Kolla om HTTP/2 är aktiverat för din webbserver eller CDN.

Kontrollera SSLv3 Poodle-sårbarhet

Testa om någon av dina webbplatser är sårbara för SSLv3 Poodle-buggen.

IPv4-omvandlare

Konvertera din IPV4-adress till dess likvärdiga IPV6-format.

IPv4-delnätskalkylator

Kalkylator för IPv4-delnät utför klasslösa beräkningar av nätverksadress.

IPv6-delnätskalkylator

Kalkylator för IPv6-delnät hittar alla möjliga delnät för ett givet IPv6-adressblock.

Slumpvis lösenordsgenerator

Skapa ett starkt, slumpvist lösenord.

Kontrollera Heartbleed Vulnerability

Testa om någon av dina webbplatser är sårbara för Heartbleed-buggen.

Kontrollera tillgänglighet för WebSocket

Testa om din WebSocket är tillgänglig över hela världen.

Kontrollera Ghostcat-sårbarhet

Testa om någon av dina webbplatser är sårbara för Ghostcat-buggen.

Serverrubrik

Kontrollera serverrubriker och verifiera HTTP-statuskoder.

Webbhastighetsrapport

Se hur snabbt din webbsida laddas.

Secure Cookie Tester

The secure cookie tester tool allows you to test and ensure whether HttpOnly and secure flags are available in Cookie response headers.

Curl Checker

cURL checker helps you to execute cURL commands from your browser and to transfer multiple files.

Testverktyget HSTS

This tool allows you to verify if HSTS is enabled or not

Testverktyget X-Frame-Options

This tool allows you to verify if X-Frame-Options header is enabled or not