Diff Checker

Verktyget hjälper dig att jämföra text och hitta skillnaden mellan två filer.

Summary : 0 added lines, 0 deleted lines, 0 changed lines

Vad är diff checker?

Diff Checker är ett datajämförelseverktyg som beräknar och visar skillnaderna mellan innehållet i olika filer. Diff används vanligtvis för att illustrera skillnaderna mellan två versioner av samma fil.

Hur använder man diff checker?

Kopiera och klistra in filernas innehåll i inmatningsrutorna så genereras diff automatiskt. Om det finns en skillnad kommer den att markeras. Markering görs från vänster till höger så att om ett ord tas bort från vänster visas det i rött. Om ett ord läggs till på höger sida visas det som tillagt och i grönt.

Funktioner

  • Auto Diff - Diff genereras när du klistrar in innehållet.
  • Få en direktsammanfattning av ändringarna.
  • Varje dokument har en separat marginal som identifierar ändringarna inom hela dokumentet. Klicka i marginalen för att snabbt skrolla fram till ändringen.