URL-kodare/avkodare

Använd vårt kostnadsfria verktyg för att koda eller avkoda en textsträng.

Vad är URL-kodning?

URL-kodning är en process som konverterar tecken till ett format som kan skickas över Internet. På Internet kan URL:er endast skickas med ASCII-tecken. URL:er innehåller ofta tecken utanför ASCII-uppsättningen, så URL:en måste konverteras till ett giltigt ASCII-format. URL-kodning ersätter osäkra ASCII-tecken med ”%” följt av två hexadecimala siffror.

Varför behövs URL-kodning?

  • Det finns tillfällen då du behöver skicka tecken som är ogiltiga för webbadresser, till exempel " < > # % | ^ [ ] ` mellanslag. Till exempel är tomt utrymme inte ett giltigt URL-tecken, eftersom det skulle vara svårt att se hela webbadressen.
  • När du behöver skicka reserverade tecken för URL, som ! # $ % & ' ( ) * + , / : ; = ? @ [ ]. Till exempel ? är reserverad för att markera början av frågeparametrar, och om vi inte kodar ? i sökvägen eller inuti frågeparametern kan det bryta syntaxen.