Error: Too many requests. Please try again. x

DNS Propagation Checker

Det här verktyget hjälper dig att verifiera DNS-upplösningen för en given domän mot olika globala platser. Ange den domän du vill verifiera och frågetypen i de angivna fälten. Verktyget utför en DNS-sökning av nuvarande domän-IP-adress och DNS-postinformation mot flera namnservrar i olika delar av världen.

Vad är DNS-spridning?

DNS-spridning avser hur lång tid det tar för en domäns namnserver att uppdateras eller hur lång tid det tar för Internetleverantörer runt om i världen att uppdatera sina cachar med den nya DNS-informationen för en domän. DNS-spridning tar vanligtvis mellan 24-48 timmar men även upp till 72 timmar om domänen finns i en geografiskt avlägsen region.