XPath-utvärderare

Gratis verktyg för att validera och extrahera matchande stycke i XML-data mot ingående uttryck. Resulterande objekt som matchar den aktuella parametern visas i utgående resultatruta. Se XPath-exempel för användning.

XPath Examples

Following are few example xpath expressions and results for the above sample xml data

XPath Expression Description Result
/ Select the document node
/store/chocolates/choco Select all the 'choco' elements, which are the direct children of 'chocolates' node
//name[@no] Select all the 'name' elements with 'no' attribute
/store//snack[last()] Select the last snack element
sum(//price) Select the sum of price element values
string-length(//choco[1]/name) Select the length of the first 'choco' element's name value
//choco[1]/name/text() Select the textual value of first 'choco' element's name
count(/store//choco) Select the count of 'choco' elements

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Mejlleveransövervakning.

Övervaka din SMTP-server.

POP/IMAP Serverövervakning.

AI-drivna varningar

Microsoft Exchange serverövervakning.

Felsökning av mejlservrar.

Förstå externa beroenden

Övervaka anpassade komponenter och mätvärden