Error: Too many requests. Please try again. x

XPath-utvärderare

Gratis verktyg för att validera och extrahera matchande stycke i XML-data mot ingående uttryck. Resulterande objekt som matchar den aktuella parametern visas i utgående resultatruta. Se XPath-exempel för användning.

Vill du ta reda på rotorsaken till prestandaproblem i din applikation? Använd Site24x7 APM Insight.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Mejlleveransövervakning.

Övervaka din SMTP-server.

POP/IMAP Serverövervakning.

AI-drivna varningar

Microsoft Exchange serverövervakning.

Felsökning av mejlservrar.

Förstå externa beroenden

Övervaka anpassade komponenter och mätvärden

XPath Examples

Following are few example xpath expressions and results for the above sample xml data

XPath Expression Description Result
/ Select the document node
/store/chocolates/choco Select all the 'choco' elements, which are the direct children of 'chocolates' node
//name[@no] Select all the 'name' elements with 'no' attribute
/store//snack[last()] Select the last snack element
sum(//price) Select the sum of price element values
string-length(//choco[1]/name) Select the length of the first 'choco' element's name value
//choco[1]/name/text() Select the textual value of first 'choco' element's name
count(/store//choco) Select the count of 'choco' elements