Error: Too many requests. Please try again. x

MX-sökning

Med verktyget MX-sökning kan du visa en lista över MX-poster för en domän i prioritetsordning och analysera eventuella ändringar i posterna.

Vad är verktyget MX-sökning?

En postväxlingspost (MX) dirigerar e-postmeddelanden till den e-postserver som tar emot e-postmeddelanden som skickas till ett visst domännamn. MX-sökning använder offentliga DNS-servrar för att spåra MX-posten för en viss domän. MX-postverifiering validerar MX-posterna i en DNS-server för att se till att den fungerar utan problem. Den här kontrollen hjälper dig att se till att du kan ta emot e-post till din domän.