Omvandlare för CSV till SQL

Gratis verktyg för att omvandla data i CSV-format till SQL-sökningar. Första raden i CSV-inmatningen tas som tabellkolumner. Det finns alternativ för att konvertera den som Infoga eller Uppdatera eller Radera sökningar. Alternativen för att söka och läsa in ingående .csv-fil och hämta utgående sökfil uppges också.


INSERT UPDATE DELETE
Are you a developer looking for tools to improve your application's performance? Try Site24x7 APM Insight.