Omvandlare för CSV till YAML

Gratis verktyg för att omvandla data i CSV-format till YAML-format. Första raden i CSV-inmatningen tas som kolumnrubrik. Alternativen för att söka och läsa in ingående .csv-fil och spara resultatet som .yaml-fil uppges.

Vill du söka roten för prestandaproblemet i din applikation? Använd Site24x7 APMInsight.