Omvandlare för JSON till C#

Gratis verktyg för att generera C#-kod baserad på json-objekt. Attributen i json-objektet konverteras till metoder i C#-klassen. Alternativen för att söka och läsa in ingående .json-fil och spara den genererade C#-klassen som uppges.

Intresserad av att kunna åtgärda felkorrigeringsprestandafel i din applikation? Prova Site24x7 APMInsight.