Error: Too many requests. Please try again. x

Prestanda för namnserver

Testa och säkerställ tillgängligheten för dina DNS-namnsservrar med Site24x7:s kostnadsfria verktyg.

Vad är en namnserver?

En namnserver är en typ av DNS-server som hjälper till att översätta domännamn till IP-adresser. En namnserver lagrar alla DNS-poster för en domän, t.ex. A-poster, MX-poster eller CNAME-poster.

Vilken betydelse har ett verktyg för namnserverprestanda?

Domäner är beroende av mer än en namnserver för att öka sin tillförlitlighet. När en av namnservrarna inte är tillgänglig skickas frågorna vidare till nästa namnserver, som har kopior av DNS-posterna på huvudservern. Genom att kontrollera namnservatorernas prestanda kan du se till att de är tillgängliga.