Prestanda för namnserver

Testa och säkerställ tillgängligheten för dina DNS-namnsservrar med Site24x7:s kostnadsfria verktyg.

Vad är en namnserver?

En namnserver är en typ av DNS-server som hjälper till att översätta domännamn till IP-adresser. En namnserver lagrar alla DNS-poster för en domän, t.ex. A-poster, MX-poster eller CNAME-poster.

Vilken betydelse har ett verktyg för namnserverprestanda?

Domäner är beroende av mer än en namnserver för att öka sin tillförlitlighet. När en av namnservrarna inte är tillgänglig skickas frågorna vidare till nästa namnserver, som har kopior av DNS-posterna på huvudservern. Genom att kontrollera namnservatorernas prestanda kan du se till att de är tillgängliga.

Lämna manuella DNS-sökningar bakom dig. Övervaka resolutionstider för domännamn, validera DNS-svar och deras noggrannhet med mera med hjälp av Site24x7 DNS-övervakning.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Identifiera problem med DNS-upplösning

Övervaka interna nätverk

Ping-/portövervakning

REST API-övervakning

URL-övervakning

AI-drivna varningar

E-post- och SMS-aviseringar

Integrationer för tredje part