Kostnadsfri AWS-infrastrukturdesigner

Designa och visualisera din AWS-infrastruktur.

Visning sparades!
Kan inte spara visning!

Vill du proaktivt övervaka din AWS-infrastruktur? Lär känna vårt AI-drivna AWS-övervakningsverktyg.

Custom dashboards and reports

Schedule automations

AI-powered insights

Inventory dashboard

Log analytics for AWS monitoring service

Multi-tenancy

E-post- och SMS-aviseringar

Tredjeparts varningsintegrationer

Anpassade rapporter och instrumentpaneler

Vad är AWS?

AWS (Amazon Web Services) är en omfattande cloud computing-plattform från Amazon som inkluderar verktyg för beräkning, lagring och innehållsleverans. AWS erbjuder olika lösningar såsom Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service (SaaS).