JavaScript Minifier

Gratis verktyg för att minimera din JavaScript-kod, för snabbare inläsning och förbättrad prestanda. Du kan kopiera den förminskade koden och använda den i din applikation.

Obs! För omvänd konvertering, använd JavaScript-förbättrare.
Vill du se en JavaScript-fel på dina webbsidor? Använd Site24x7 användarövervakning i realtid.