Error: Too many requests. Please try again. x

Kalkylator för IPv4-delnät

Kalkylatorn för IP-delnät utför delnätskalkyleringar för aktuellt nätverksadressblock, nätmask, maximalt antal begärda värdar per delnät och fastställer resulterande sändningsadress, delnät, Cisco wildcard mask och värdintervall.

Spåra och hantera enhetskonfigurationer i både IPv4- och IPv6-nätverk.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Mejlleveransövervakning.

Övervaka din SMTP-server.

POP/IMAP Serverövervakning.

AI-drivna varningar

Microsoft Exchange serverövervakning.

Felsökning av mejlservrar.

Förstå externa beroenden

Övervaka anpassade komponenter och mätvärden

Delnät

Det kommer en tid när nätverket blir för stort för hantering och prestandanummer får en maximalt låg träff, som resultat av för mycket trafik. En av de effektivaste teknikerna för att lösa detta nätverksproblem är att dela upp TCP-/IP-nätverket i mindre, mer hanterbara delar. Metoden att dela upp nätverket kallas subnetting, och ett verktyg som kan identifiera dessa olika divisioner kallas subnetkalkylator.

Behov av IPv4-delnätskalkylator

Varje delnät har en adress som representerar den och dessa delnät är sammankopplade via en router. Routern behöver nätverksadressen och nätmasken för att se om det inkommande IP-paketet behöver dirigeras till något av dess delnätverk. Att utföra nätverkskalkyleringar kan ibland vara svårt när du behöver ta hänsyn till olika parametrar, för hur många delnät man ska ha och hur många värdar det ska finnas i ett delnätverk.

Kalkylatorn för delnät är ett praktiskt verktyg för att söka antalet möjliga delnät för ett aktuellt nätverksadressblock. Du kan välja en kombination av delnät och antal värdar per delnät som passar ditt nätverk och få värdadressområde och sändningsadress till valfri, aktuell delnätsmask. Att partitionera ett stort nätverk och tilldela IP-adressintervall till olika team är en uppgift som kan beräknas i huvudet, men det är bättre att ha ett alternativ, som en IP-intervallskalkylator eller nätmaskkalkylator, för att dubbelkontrollera dina delnätsberäkningar innan du konfigurerar dem i routern.