X-Frame-Options Header Test

This tool allows you to verify if X-Frame-Options header is enabled or not

What is the HTTP X-Frame-Options?

The X-Frame-Options HTTP response header is used to tell a browser if it should allow a web page to be displayed in a <frame>, <iframe>, or <object> HTML element. This can be useful for protecting against clickjacking attacks, which are a type of attack where an attacker tricks a user into clicking a link or button on a page that appears to be from a trusted site, but actually takes the user to a malicious site.

Registrera dig för ett Site24x7-konto för att förstärka dina dagliga webbplats- och systemadministratörsuppgifter.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Övervaka SSL-certifikatets giltighet

Identifiera problem med DNS-upplösning

Felsök anslutningsproblem med traceroute och MTR-rapport

Upptäck domäner och IP-adresser markerade som skräppost

Intelligenta trösklar

E-post- och SMS-aviseringar

Tredjeparts varningsintegrationer

Anpassade rapporter och instrumentpaneler