Omvandlare för CSV till XML

Gratis verktyg för att omvandla data i CSV-format till XML-format. Första raden i CSV-inmatningen tas som kolumnrubrik. Alternativen för att söka och läsa in ingående .csv-fil och spara resultatet som .xml-fil uppges.

Vill övervaka din applikations prestanda? Använd Site24x7 APM Insight.