SPF-postkontroll

För att implementera SPF (Sender Policy Framework) måste du ha en giltig SPF-post. SPF-postkontroll tillhandahåller en SPF-postkontroll för att validera din SPF-post.

What is SPF?

The Sender Policy Framework (SPF) is an email-authentication technique which is used to prevent spammers from sending messages on behalf of your domain. With SPF an organisation can publish authorized mail servers. Together with the DMARC related information, this gives the receiver (or receiving systems) information on how trustworthy the origin of an email is. SPF is, just like DMARC, an email authentication technique that uses DNS (Domain Name Service). This gives you, as an email sender, the ability to specify which email servers are permitted to send email on behalf of your domain.

Övervaka tillgängligheten för dina domännamnsservrar och upplösningstiderna för domännamn, och kontrollera att DNS-svaren är korrekta med hjälp av Site24x7 DNS-övervakning.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Identifiera problem med DNS-upplösning

Övervaka interna nätverk

Ping-/portövervakning

REST API-övervakning

URL-övervakning

AI-drivna varningar

E-post- och SMS-aviseringar

Integrationer för tredje part