Error: Too many requests. Please try again. x

Gratis webbkalkylator för bandbredd

Använd verktyget för att beräkna hur mycket bandbredd som krävs för din webbplats. Använd resultatet för att bestämma nödvändig bandbredd och välja din plan därefter.

Hur beräknar jag webbplatsens bandbredd?

Beräkna den erforderliga bandbredden för din webbplats med hjälp av Site24x7:s bandbreddskalkylator.

  • Sidvisningar - Varje gång en användare besöker din webbplats/webbsida betraktas som en sidvisning. Du kan spåra detta mätvärde med ett analysverktyg som t.ex. Google Analytics.
  • Sidstorlek – Ange den genomsnittliga sidstorleken på din webbsida.
  • Redundansfaktor - Det rekommenderade värdet är 2. Detta värde beräknas så att du har tillräckligt med bandbredd, istället för den exakta mängd som krävs, för att tillgodose externa eller oförutsedda faktorer.

Ange genomsnittliga sidvisningar, webbsidans storlek och redundansfaktor för att Site24x7:s bandbreddskalkylator ska uppskatta den bandbredd som behövs för din webbplats.

Vad är bandbredd?

Bandbredd avser mängden data som kan överföras över internetanslutningen under en viss tidsperiod. Bandbredd kan ses som den mängd information som tas emot per sekund/minut.

Din webbplats kan innehålla olika innehåll i form av webbsidor, bloggar, bilder, videor och animationer. Därför är tillräcklig bandbredd viktigt för att tillhandahålla innehållet på bästa sätt för dina besökare. Otillräcklig bandbredd kan göra din webbplats otillgänglig eller få den att krascha vid ökad belastning.

Det är viktigt att ha tillräcklig bandbredd för att ge dina besökare en tillfredsställande upplevelse.