Error: Too many requests. Please try again. x

SOA-sökning

Testa och säkerställ tillgängligheten för dina DNS SOA-poster med Site24x7:s kostnadsfria verktyg.

Vad är en SOA-post?

SOA-poster (Start of Authority) lagrar information om DNS-servrar, t.ex. administratören för DNS-zonen, filernas version, det antal sekunder som en sekundär namnserver bör vänta innan den försöker göra ett nytt försök vid en misslyckad zonöverföring och det maximala antalet sekunder som en sekundär namnserver kan använda uppgifterna innan de löper ut.

Vad är betydelsen av en SOA-post?

DNS-zonöverföringar utförs för att duplicera DNS-data på flera DNS-servrar. Under en zonöverföring överförs DNS-poster från en primär server till en sekundär server, och SOA-posten är den första som skickas. Den sekundära servern använder denna post för att avgöra om versionen är aktuell. Det krävs också en SOA-post för att hålla sig till IETF-standarderna.