Error: Too many requests. Please try again. x

DMARC-analysverktyg

Detta verktyg hjälper dig att testa och validera din DMARC-post. När domänen har angetts kan du visa och utvärdera alla möjliga alternativ som implementeras.

Vad är DMARC?

DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) är ett gratis och öppet e-postautentiseringsprotokoll som gör det möjligt för en avsändare att meddela mottagare att deras e-postmeddelanden är skyddade antingen med SPF eller DKIM. Det ger också mottagarna råd om vad de ska göra om ett e-postmeddelande inte skickar någon av dessa autentiseringsmetoder. Huvudsyftet med DMARC är att skydda domänägare från falsk e-post.