Error: Too many requests. Please try again. x

Domain Expiry Checker

Detta verktyg hjälper dig att kontrollera utgångsdatumet för en domän samt beräkna hur många dagar som återstår för utgången. Den tillhandahåller också information som IP-adress, senaste uppdatering, registratorinformation och registratorns utgångsdatum.

Ogiltig domän

Varför domänutgång?

När en prenumeration utgår

  • Den blir inaktiv och alla tjänster som är kopplade till den slutar fungera.
  • Domänen kan inte uppdateras.
  • En parkeringssida ersätter den. Detta påverkar din sökmotorrankning till stor del.
  • Sökmotorer kommer inte att förstå om din webbplats är nere eller om den är död. De kommer att försöka krypa och kontrollera upprepade gånger. Så småningom kommer din sökmotorrankning att falla.

Därför är det viktigt att veta utgångsdatumet för en domän.