Kontrollera Ghostcat-sårbarhet

Testa om någon av dina webbplatser är sårbara för Ghostcat-buggen