Error: Too many requests. Please try again. x

IPv6-delnätskalkylator

IPv6-delnätskalkylatorn utför nätverksberäkningar för det aktuella nätverksadressblocket, dirigering av prefix och avgör delnätsadress, värdområde och avisering för delnätet.

Delnät

Det kommer en tid när ett nätverk blir för stort för hantering och prestandanummer får en maximalt låg träff, som resultat av för mycket trafik. En av de effektivaste teknikerna för att lösa detta nätverksproblem är att bryta ned TCP-/IP-nätverket i mindre, mer hanterbara delar. Åtgärden att dela nätverket kallas för delnätshantering.

Behov av IPv6-delnätskalkylator

Varje delnät har en adress som representerar den och dessa delnät är sammankopplade via en router. Routern behöver nätverksadressen och nätverksprefixet för att se om det inkommande IP-paketet behöver dirigeras till något av dess delnätverk. Att utföra nätverkskalkyleringar kan ibland vara svårt när du behöver ta hänsyn till olika parametrar, för hur många delnät man ska ha och för ett aktuellt nätverksadressblock med ett visst prefix för dirigering.

Denna delnätskalkylator är ett praktiskt verktyg fö ratt söka antalet möjliga delnät för ett aktuellt nätverksadressblock. Du kan välja prefix för dirigering med maximalt antal delnät som passar ditt nätverk och hämta värdadressområde och IPv6 CIDR-avisering. IP-kalkyleringar kan vanligtvis utföras mentalt, men det är bättre att kunna dubbelkolla kalkyleringar innan du konfigurerar dem i routern.