URL-delare

Det här enkla, gratis verktyget hjälper dig att tolka en URL i dess individuella komponenter, såsom schema, protokoll, användarnamn, lösenord, värdnamn, port, domän, deldomän, tld, sökväg, söksträng, hashtag med mera. Om ytterligare delningar av söksträngen i mänskligt, läsbart format sker, ska du ta hänsyn till avkodning av parametrar.

Vill du söka tidsåtgången för att läsa in olika resurser, använder du inläsning på webbsidan. Använd Site24x7 Realtidsanvändarövervakning.