SSL/TLS-kontroll

Stöder din server eller CDN den senaste TLS 1.3 så att du kan göra HTTPS-anslutningar snabba och säkra? Detta testverktyg verifierar snabbt vilka SSL- och TLS-versioner som är aktiverade.

What is TLS?

TLS (Transport Layer Protocol) is the successor to SSL (Secure Socket Layer) and works in a similar way to the latter. SSL/TLS certificates encrypt the data transferred to and from the website of the certificate holder ensuring that internet communication is secure and protected.