Kodgenerator för Java-kod:

Gratis kodgenerator som omvandlar ditt JSON-schema (JavaScript Object Notation) till Java-objekt. JSON-nycklarna omvandlas till privata variabler med hämtningsinställningsmetoder. De invändiga objekten i JSON omvandlas till invändiga klasser i Java-objekt. Kopiera den omvandlade JAVA-koden och gör den funktionell för dig.

Är du programutvecklare? Prova Site24x7 APMInsight för att få djup insyn i dina problem med applikationens prestanda.
-