Omvandlare för XML till YAML

Gratis verktyg för att omvandla data i XML-format till YAML-format.

XML-attributen har konverterats till respektive nycklar med prefix "-". I sådana fall konverteras XML-elementvärden till respektive data med "#text" som nyckel. Det går att söka ingående .xml-fil och spara den utgående .yaml-filen.

Obs! För omvänd omvandling använder du omvandlaren för YAML till XML.
Vill du hitta rotorsaken till problem som rör applikationsprestandan? Använd Site24x7 APMInsight.