Omvandlare för JSON till PHP

Gratis verktyg för att generera PHP-kod baserad på JSON-objekt. Attributen i JSON-objektet konverteras till variabler i PHP-klassen. Alternativen för att söka och läsa in ingående JSON-fil och spara den genererade PHP-klassfilen som uppges.

Vill du identifiera prestandaproblem i din php-applikation? Prova Site24x7 APM Insight.