Omvandlare för JSON till PHP

Gratis verktyg för att generera php-kod baserad på json-objekt. Attributen i json-objektet konverteras till variabler i php-klassen. Alternativen för att söka och läsa in ingående json-fil och spara den genererade php-klassfilen som uppges.

Vill du identifiera prestandaproblem i din php-applikation? Prova Site24x7 APMInsight.