Error: Too many requests. Please try again. x

SLA Uptime Calculator

Det här verktyget hjälper dig att uppfylla dina SLA-krav genom att beräkna tillåten nedtid baserat på den procentandel av aktiv tid som anges.

%

Beräkning av aktiv SLA-tid baseras på 30 dagar per månad och 365 dagar per år.

Tillåten nedtid
Dagligen 1 Minuter 26 Sekunder
Veckovis 10 Minuter 5 Sekunder
Månadsvis 43 Minuter 12 Sekunder
Årligen 8 Timmar 45 Minuter 36 Sekunder

Se till att din tjänst uppfyller SLA:er för aktiv tid. Registrera dig för ett Site24x7-konto för att omedelbart meddelas om nedtid.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Övervaka SSL-certifikatets giltighet

Identifiera problem med DNS-upplösning

Felsök anslutningsproblem med traceroute och MTR-rapport

Upptäck domäner och IP-adresser markerade som skräppost

Intelligenta trösklar

E-post- och SMS-aviseringar

Tredjeparts varningsintegrationer

Anpassade rapporter och instrumentpaneler

What is an SLA?

An SLA or Service Level Agreement a set of commitments agreed between a service provider and a customer. Aspects of this agreement can include quality, availability, responsibilities etc. Any deviance from these agreed upon commitments can result in the service provider paying a penalty (monetary or otherwise) to the customer.