SLA Uptime Calculator

Det här verktyget hjälper dig att uppfylla dina SLA-krav genom att beräkna tillåten nedtid baserat på den procentandel av aktiv tid som anges.

%

Beräkning av aktiv SLA-tid baseras på 30 dagar per månad och 365 dagar per år.

Tillåten nedtid

Dagligen 1 Minuter 26 Sekunder
Veckovis 10 Minuter 5 Sekunder
Månadsvis 43 Minuter 12 Sekunder
Årligen 8 Timmar 45 Minuter 36 Sekunder

What is an SLA?

An SLA or Service Level Agreement a set of commitments agreed between a service provider and a customer. Aspects of this agreement can include quality, availability, responsibilities etc. Any deviance from these agreed upon commitments can result in the service provider paying a penalty (monetary or otherwise) to the customer.

Se till att din tjänst uppfyller SLA:er för aktiv tid. Registrera dig för ett Site24x7-konto för att omedelbart meddelas om nedtid.

Check uptime from 110+ global locations

Monitor SSL certificate validity

Identify DNS resolution issues

Troubleshoot connectivity issues with traceroute and MTR report

Detect domains and IP addresses marked as spam

Intelligent thresholds

Email and SMS notifications

Third-party alert integrations

Custom reports and dashboards