Error: Too many requests. Please try again. x

Gratis kalkylator för ned-/uppladdningstid

Använd verktyget för att beräkna hur lång tid som krävs för ned-/och uppladdning av filer. Ange filstorlek och bandbredd för att avgöra vilken tid som behövs.

Varför behöver du en ltidskalkylator för upp- och nedladdning?

Att förstå den tid det tar att ladda upp och ner filer hjälper dig att bedöma om din bandbredd motsvarar dina förväntningar.

Vad är en tidskalkylator för ned-/uppladdning?

En kalkylator för att avgöra hur mycket tid som behövs för att ladda upp/ner en viss datauppsättning eller en fil av angiven storlek. Det skulle till exempel ta cirka 6 minuter och 20 sekunder att ladda upp en fil på 1 GB med en internetanslutning på 21 Mbps. För större filstorlekar kan mer bandbredd behövas för en snabbare överföring.

Kalkylatorn är användbar när du hanterar större mängder data som bilder eller videor och när du vill öka din bandbredd eller uppdatera din värdplan.