Omvandlare för CSV till JSON

Gratis verktyg för att omvandla data i CSV-format till JSON-format. Första raden i CSV-inmatningen tas som kolumnrubrik. Alternativen för att söka och läsa in ingående .csv-fil och spara resultatet som .json-fil uppges.

Vill du söka nedåt i rotmappen för din applikations prestandaproblem? Prova Site24x7 APMInsight.