Omvandlare för CSV till JSON

Gratis verktyg för att omvandla data i CSV-format till JSON-format. Första raden i CSV-inmatningen tas som kolumnrubrik. Alternativen för att söka och läsa in ingående .csv-fil och spara resultatet som .json-fil uppges.

Vill du hitta roten till problemen med din applikations prestanda? Prova Site24x7 APM Insight.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Mejlleveransövervakning.

Övervaka din SMTP-server.

POP/IMAP Serverövervakning.

AI-drivna varningar

Microsoft Exchange serverövervakning.

Felsökning av mejlservrar.

Förstå externa beroenden

Övervaka anpassade komponenter och mätvärden