Error: Too many requests. Please try again. x

E-postvalidator

Detta verktyg kommer att verifiera giltigheten hos en e-postadress och bekräftar om den finns eller inte. Verktyget kommer att ansluta till e-postservern och bekräfta giltigheten för det e-post-ID som du har angett.

Vad är e-postvalidering?

E-postvalidering är en process som verifierar om en e-postadress är giltig eller inte. Denna procedur kommer att fånga om det finns några skrivfel eller andra misstag som kan leda till felriktningar och bounces. E-postvalidering kommer också att bekräfta om e-postmeddelandet finns med en giltig domän eller inte som Google eller Yahoo. Några av anledningarna till att verifiera dina e-postadresser är att eliminera hard bounces, minska spam-klagomål och undvika att bli svartlistad.