SQL-fråga till MongoDB-omvandlare

Gratis verktyg för att konvertera SQL-frågor som används i MySQL, Oracle, Postgresql eller SQL-server till MongoDB – NoSQL-frågeformat. Praktiskt verktyg för människor som används för strukturerade databassökningar och nyligen lärts in för MongoDB. Alternativen för att söka och läsa in ingående SQL-sökning och hämta utgående MongoDB-sökfil uppges också.

Vill du hitta spenderad tid i extern komponent av din applikation? Använd Site24x7 APM Insight.