SQL till MongoDB-omvandlare

Gratis verktyg för att omvandla SQL-sökformat till NoSQL (MongoDB) sökformat. Praktiskt verktyg för människor som används för strukturerade databassökningar och nyligen lärts in för MongoDB. Alternativen för att söka och läsa in ingående sql-sökning och hämta utgående mongodb-sökfil uppges också.

Vill du söka tidsåtgången som läggs i den externa komponenten via din applikation? Använd Site24x7 APMInsight.