JSON-sökvägsvaliderare

Gratis verktyg för att validera och extrahera matchande stycke i JSON-data mot ingående uttryck. JSON-sökvägssyntaxen ska ges i formatet $.< parameternamn > och resultatobjektet som matchar det aktuella parameternamnet visas i utgående resultatruta. Se JSONPath-exempel för användning.

Ingående sökvägsuttryck
Vill du ta reda på rotorsaken till prestandaproblem i din applikation? Använd Site24x7 APM Insight.

JSON Path Examples

Following are few example jsonpath expressions and results for the above sample json data

JSONPath Expression Description Result
$ Select the root element
$.address.city Select the value of 'city' element which is the direct children of 'address' element
$..type Select the value of all the 'type' elements in the input json
$.address.length() Select the length of the 'address' element
$..* Select all the elements and its value
$.phoneNumbers[1] Select the 2nd value from 'phoneNumbers' array
$.phoneNumbers[?(@.number)] Select the 'phoneNumbers' element if it have 'number' element within it