Error: Too many requests. Please try again. x

Testverktyget Secure Cookie

Med verktyget Secure Cookie Tester kan du testa HttpOnly- och Secure-flaggor som finns tillgängliga i Cookie-svarsrubriker. Det här verktyget hjälper dig att bekräfta om all relevant information returneras till servern och lagras.

Vad är Cookie-testverktyg?

En cookie är ett stycke data som sparas i en webbläsare för spårning och personalisering. Cookie-testverktyg söker efter cookies på webbplatser och skapar rapporter om informationen om cookies. Site24x7 Cookie-verktyg ger data om:

  • HttpOnly Cookie-flaggor som används för att avgränsa cookies med viktiga uppgifter om användaren.
  • Säkra flaggor, som är taggar som innebär att cookies endast kan överföras via en säker, krypterad anslutning.