Testverktyget Secure Cookie

Med verktyget Secure Cookie Tester kan du testa HttpOnly- och Secure-flaggor som finns tillgängliga i Cookie-svarsrubriker. Det här verktyget hjälper dig att bekräfta om all relevant information returneras till servern och lagras.

Vad är Cookie-testverktyg?

En cookie är ett stycke data som sparas i en webbläsare för spårning och personalisering. Cookie-testverktyg söker efter cookies på webbplatser och skapar rapporter om informationen om cookies. Site24x7 Cookie-verktyg ger data om:

  • HttpOnly Cookie-flaggor som används för att avgränsa cookies med viktiga uppgifter om användaren.
  • Säkra flaggor, som är taggar som innebär att cookies endast kan överföras via en säker, krypterad anslutning.

Övervaka din IPv4- eller IPv6-infrastruktur, se till att specifika nyckelord finns eller inte finns och håll dig uppdaterad om tillgängligheten på din webbsida med Site24x7 webbplatsövervakning.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Övervaka SSL-certifikatets giltighet

Identifiera problem med DNS-upplösning

Felsök anslutningsproblem med traceroute och MTR-rapport

Upptäck domäner och IP-adresser markerade som skräppost

Intelligenta trösklar

E-post- och SMS-aviseringar

Tredjeparts varningsintegrationer

Anpassade rapporter och instrumentpaneler