Error: Too many requests. Please try again. x

Gratis konverterare för Unix-tidsstämpel

Gratis verktyg för konvertering av Unix-/Epoch-tidsstämpel till läsbart datum- och tidsformat. När tidsvärdet har angivits som sekunder/ millisekunder/ nanosekunder konverterar verktyget det till läsbart datum och tid i GMT liksom i stödda tidszoner.

Nuvarande Epoch Unix tidsstämpel

Enter a Date and Time

Vad är UNIX-tidsstämpeln?

Unix-tiden är antalet sekunder sedan 1 januari 1970, kl. 00:00:00 UTC. Det är ett system som används för att representera tid. Denna tidpunkt ändras inte oavsett var du befinner dig. Datorsystem kan använda detta för att spåra och sortera daterad information i dynamiska och distribuerade applikationer.

Begränsningar

  • Ett 32-bitars spill kommer att få Unix-tidsstämpeln att sluta fungera den 19 januari, 2038. Före denna tidpunkt kommer miljontals applikationer att behöva anta en ny konvention för tidsstämplar eller migrera till 64-bitarssystem, vilket kommer att ge tidsstämpeln lite extra tid.
  • Varje tidsstämpel före 1970 representeras av ett negativt tal motsvarande antalet sekunder fram till 1 januari 1970, kl. 00:00:00 UTC.
  • I Unix-tid har skottsekunder samma Unix-tid som föregående sekund eftersom varje dag består av exakt 86 400 sekunder. Därför är Unix-tiden inte en exakt representation av UTC.