Mime Type Checker

This tool is used to identify mime type of a file.

Automatisera tillgänglighetskontroller av din webbplats med Site24x7 Website Monitoring.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Övervaka SSL-certifikatets giltighet

Identifiera problem med DNS-upplösning

Felsök anslutningsproblem med traceroute och MTR-rapport

Upptäck domäner och IP-adresser markerade som skräppost

Intelligenta trösklar

E-post- och SMS-aviseringar

Tredjeparts varningsintegrationer

Anpassade rapporter och instrumentpaneler

What is MIME type checker tool?

A MIME type checker is a tool that identifies the type of a file based on its contents. MIME stands for Multipurpose Internet Mail Extensions, which is a standard way of identifying different types of files on the internet. Essentially, a MIME type is a label that describes the format of a file, such as whether it's a text file, an image file, or a video file.