Data-URI till bildomvandlare

Gratis verktyg för att omvandla data-URI till bildfil (png). Data-URI är ett identifierarschema för gemensam resurs som erbjuder ett sätt at tinkludera datarader på webbsidor. Du behöver kopiera och klistra in data-URI som ingång och du kan spara den utgående bildfilen.

Indata

Utdata

Obs! För omvänd omvandling använder du omvandlaren för DataURI.
Vill du söka tidsåtgången för att läsa in resurser på dina webbsidor, använder du Site24x7 Realtidsanvändarövervakning.