Error: Too many requests. Please try again. x

Gratis Website Bandwidth Calculator

Gebruik dit hulpprogramma om te berekenen hoeveel bandbreedte nodig is voor het hosten van uw website. U kunt deze berekening gebruiken om de juiste hoeveelheid benodigde bandbreedte te bepalen en in overeenstemming daarmee uw hostingabonnement te kiezen.

Hoe kan ik de bandbreedte voor mijn website berekenen?

U kunt de benodigde bandbreedte voor het hosten van uw website berekenen met behulp van de Website Bandwidth Calculator van Site24x7.

  • Paginaweergaven - Elke keer dat een gebruiker uw website/webpagina bezoekt, wordt dit gezien als een paginaweergave. U kunt deze metrische gegevens volgen met behulp van een analyseprogramma als bijvoorbeeld Google Analytics.
  • Paginagrootte - Geef de gemiddelde paginagrootte van uw webpagina.
  • Redundantiefactor - De meestal aanbevolen waarde is 2. Deze waarde wordt zo berekend dat u voldoende bandbreedte heeft, om ook rekening te houden met externe of onvoorziene factoren.

Geef de gemiddelde paginaweergaven, webpaginagrootte en redundantiefactor op en laat de Website Bandwidth Calculator van Site24x7 u een schatting geven van de benodigde hoeveelheid bandbreedte voor uw website.

Wat is bandbreedte?

Technisch gezien verwijst bandbreedte naar de hoeveelheid gegevens die in een bepaalde periode via de internetverbinding kan worden verzonden. Of, eenvoudiger gezegd, bandbreedte kan worden gezien als de hoeveelheid informatie die per seconde/minuut wordt ontvangen.

Uw website kan inhoud hebben in de vorm van webpagina’s, blogs, afbeeldingen, video’s en animaties. Het is daarom essentieel om voldoende bandbreedte te hebben om deze inhoud goed weer te kunnen geven aan uw websitebezoekers. Onvoldoende bandbreedte kan uw website ontoegankelijk maken of zorgen dat deze crasht bij een hoge belasting.

Het is daarom belangrijk om voldoende bandbreedte te hebben om uw eindgebruikers een bevredigende website-ervaring te bieden.