Error: Too many requests. Please try again. x

Regex-tester en hulpprogramma voor foutopsporing

Gratis hulpprogramma dat de opgegeven tekenreeks voor invoer valideert ten opzichte van de opgegeven reguliere expressie en de uitvoer afstemt overeenkomstig de gedefinieerde Regex.

Dit programma ondersteunt het parsen en debuggen in JavaScript, Python en PHP


Krijg zichtbaarheid op codeniveau en verbeter de prestaties van uw toepassing met Site24x7 APM Insight.

Controleer de bedrijfstijd van meer dan 100 wereldwijde locaties

Monitoring van levering van mail.

Monitor uw SMTP-server.

Monitoring van POP/IMAP Server.

Met AI mogelijk gemaakte waarschuwingen

Monitoring van Microsoft Exchange-server.

Problemen gerelateerd aan mailservers oplossen.

Begrijp externe afhankelijkheden

Monitor aangepaste onderdelen en metrische gegevens

Regex Parser Flags

Following are the explanations for the flags used.

Regex Parser Flags Description
g (Global) Don't return after the first match
s (Dot All) Dot also matches newline
i (Case Insensitive) Case insensitive match, ignores case of alphabets
m (Multiline) Causes ^ and $ to match the begin/end of each line
D (Dollar) Makes the dollar sign '$', to always match the end of the string, instead of end of the line
x (Extended) Spaces in the pattern are ignored
U (Ungreedy) The match becomes lazy by default

Regex Parser Examples

Following are few example input regex and results for the sample input string

InputRegex Description Input string Result
[A-Z] Character class: Literally matches all characters given inside '[' ']' Once upon A time There was a King with Seven sons
[A-Za-z]+ Checks for one or more matches Once upon A time
([A-Z]) Capturing group: Captures the matches of pattern within '(' and ')' in separate groups Once upon A time
\w Matches any word character (similar to [a-zA-Z0-9_]) Site
([A-Z])\w+ Capture all groups starting with uppercase alphabet and match all words starting with upper case alphabet followed by word character Once