Error: Too many requests. Please try again. x

DKIM Validator

Deze tool helpt bij het valideren van een gepubliceerd DKIM-record voor een bepaald domein. Voer de selectorwaarde samen met de domeinnaam in om een openbare sleutel op te halen en de geldigheid van een bericht te verifiëren.

Wat is DKIM?

DKIM (Domain Keys Identified Mail) is een techniek voor e-mailverificatie waarmee iemand kan controleren en bevestigen of een ontvangen e-mail daadwerkelijk is verzonden en geautoriseerd door de eigenaar van een domein. Dit wordt gedaan door de e-mail een digitale handtekening te geven, de DKIM-handtekening, die aan een bericht wordt toegevoegd en gecodeerd. DKIM helpt door vervalsing te detecteren en te beschermen tegen e-mailspam en mogelijke phishing-aanvallen.

Hoe u DKIM Selector kunt vinden?

Een DKIM-selector maakt deel uit van het DKIM-record en heeft tot doel om meerdere DKIM-sleutels voor elk domein te kunnen publiceren. Volg de onderstaande stappen om een DKIM-selector te vinden:

  • Stuur een e-mail naar uzelf vanaf de bron waarvan u de DKIM-selector wilt vinden.
  • Bekijk als u de e-mail opent, de onbewerkte berichtinhoud van de e-mail. Met deze optie kunt u veel informatie bekijken, inclusief de resultaten van de DKIM-verificatie. Als u bijvoorbeeld gmail gebruikt, selecteert u de optie “toon origineel” van de e-mail om het onbewerkte bericht te bekijken of als u Yahoo gebruikt, kunt u deze optie zien onder “Onbewerkt bericht weergeven”.
  • Zoek naar “DKIM-Handtekening” om de toegepaste handtekening van de e-mail te bekijken. Neem hier de waarde die naast “s=” staat. Dit is de selector die is gebruikt.