Error: Too many requests. Please try again. x

Veilige cookietester

Met de veilige cookietestertool kunt u HttpOnly- en veilige markeringen beschikbaar in kopteksten van cookie-antwoorden testen. Deze tool helpt u om te bevestigen of alle relevante informatie wordt teruggestuurd naar de server en wordt opgeslagen.

Wat zijn cookietestertools?

Een cookie is een stukje gegeven opgeslagen in een webbrowser voor doeleinden van volgen en personalisatie. Cookietesters scannen websites op cookies en genereren rapporten over de informatie gerelateerd aan cookies. Site24x7-cookietool biedt gegevens over:

  • HttpOnly-cookiemarkeringen die worden gebruikt voor het doorgeven van cookies met essentiële gegevens gerelateerd aan de gebruiker.
  • Veilige markeringen, wat tags zijn die impliceren dat de cookies alleen kunnen worden overgedragen via een veilige, gecodeerde verbinding.