XPath beoordelen

Gratis hulpprogramma voor het valideren en extraheren van het overeenkomende deel van de XML-gegevens ten opzichte van de expressie voor invoer. Het resulterende object dat met de opgegeven parameter overeenkomt, wordt weergegeven in het vak uitvoerresultaat. Raadpleeg voor gebruik het XPath-voorbeeld.

XPath Examples

Following are few example xpath expressions and results for the above sample xml data

XPath Expression Description Result
/ Select the document node
/store/chocolates/choco Select all the 'choco' elements, which are the direct children of 'chocolates' node
//name[@no] Select all the 'name' elements with 'no' attribute
/store//snack[last()] Select the last snack element
sum(//price) Select the sum of price element values
string-length(//choco[1]/name) Select the length of the first 'choco' element's name value
//choco[1]/name/text() Select the textual value of first 'choco' element's name
count(/store//choco) Select the count of 'choco' elements

Controleer de bedrijfstijd van meer dan 100 wereldwijde locaties

Monitoring van levering van mail.

Monitor uw SMTP-server.

Monitoring van POP/IMAP Server.

Met AI mogelijk gemaakte waarschuwingen

Monitoring van Microsoft Exchange-server.

Problemen gerelateerd aan mailservers oplossen.

Begrijp externe afhankelijkheden

Monitor aangepaste onderdelen en metrische gegevens