Conversieprogramma voor Unix-tijdstempel

Gratis hulpprogramma voor converteren van Unix-tijdstempel in leesbare datum- en tijdopmaak. Wanneer de tijdswaarde als lang getal is ingevoerd, converteert het hulpprogramma dit naar een leesbare datum en tijd in de tijdzone van de browser en in GMT.

Meerdere punten kunnen met een komma (,) sluisteken (|) of spatie als scheidingsteken worden opgegeven. Bijv: 56756758, 23445565 | 234245112 4565767


Huidige tijd