Error: Too many requests. Please try again. x

URL Encoder/Decoder

Gebruik ons gratis hulpprogramma voor het coderen of decoderen van tekst.

Wat Codering van URL?

URL-codering is een proces dat tekens omzet in een notatie die via internet kan worden verzonden. Op het internet kunnen URL’s alleen verzonden worden met ASCII-tekens. URL’s hebben vaak tekens buiten de ASCII-set en de URL moet daarom worden geconverteerd naar een geldige ASCII-opmaak. Codering van URL vervangt onveilige ASCII-tekens door een “%” gevolgd door twee hexadecimale cijfers.

Waarom hebben we URL-codering nodig?

  • Soms moet u tekens doorgeven die ongeldig zijn voor URL's, zoals " < > # % | ^ [ ] ` spaties. Een spatie is bijvoorbeeld geen geldig URL-teken, omdat het moeilijk zou zijn om de volledige URL te zien in teksten met spaties.
  • Als u gereserveerde tekens voor URL moet doorgeven, zoals ! # $ % & ' ( ) * + , / : ; = ? @ [ ]. Het vraagteken ? is bijvoorbeeld gereserveerd om het begin van queryparameters te markeren, en als we ? niet coderen in het pad of in de queryparameter, kan de syntaxis worden verbroken.

Automatiseer de controle op beschikbaarheid van uw website met Website Monitoring van Site24x7.

Controleer de bedrijfstijd van meer dan 100 wereldwijde locaties

Monitor de geldigheid van SSL-certificaat

Identificeer problemen met DNS

Los verbindingsproblemen op met traceroute en MTR-rapport

Detecteer domeinen en IP-adressen die zijn gemarkeerd als spam

Intelligente drempelwaarden

Meldingen via e-mail en sms

Integraties van waarschuwingen van derden

Aangepaste rapporten en dashboards