URL Encoder/Decoder

Gebruik ons gratis hulpprogramma voor het coderen of decoderen van tekst.

Wat Codering van URL?

URL-codering is een proces dat tekens omzet in een notatie die via internet kan worden verzonden. Op het internet kunnen URL’s alleen verzonden worden met ASCII-tekens. URL’s hebben vaak tekens buiten de ASCII-set en de URL moet daarom worden geconverteerd naar een geldige ASCII-opmaak. Codering van URL vervangt onveilige ASCII-tekens door een “%” gevolgd door twee hexadecimale cijfers.

Waarom hebben we URL-codering nodig?

  • Soms moet u tekens doorgeven die ongeldig zijn voor URL's, zoals " < > # % | ^ [ ] ` spaties. Een spatie is bijvoorbeeld geen geldig URL-teken, omdat het moeilijk zou zijn om de volledige URL te zien in teksten met spaties.
  • Als u gereserveerde tekens voor URL moet doorgeven, zoals ! # $ % & ' ( ) * + , / : ; = ? @ [ ]. Het vraagteken ? is bijvoorbeeld gereserveerd om het begin van queryparameters te markeren, en als we ? niet coderen in het pad of in de queryparameter, kan de syntaxis worden verbroken.