Error: Too many requests. Please try again. x

TLS Checker

Met deze tool kunt u snel verifiëren en controleren welke versie van TLS is ingeschakeld voor uw domein of CDN, samen met de verschillende coderingen en hun belangrijkste sterke punten.

Wat is TLS?

TLS (Transport Layer Protocol) is de opvolger van SSL (Secure Socket Layer) en werkt op dezelfde manier als SSL. SSL/TLS-certificaten coderen de gegevens die van en naar de website van de certificaathouder worden verzonden en zorgen dat internetcommunicatie veilig en beschermd is.

Follow these simple steps to check your TLS setup

  • Enter your domain name in the Check the SSL/TLS setup of your server or CDN field.
  • Select the Test Location and click the Test button to get the results.