Error: Too many requests. Please try again. x

Email Validator

Deze tool controleert de geldigheid van een e-mailadres en bevestigt of het bestaat of niet. De tool maakt verbinding met de e-mailserver en bevestigt de geldigheid van het ingevoerde e-mailadres.

Wat is validatie van e-mail?

Validatie van e-mail is een proces dat verifieert of een e-mailadres geldig is of niet. Deze procedure wordt uitgevoerd als er typefouten of andere fouten zijn die kunnen leiden tot verzenden en retourzendingen. Validatie van e-mail zal ook bevestigen of de e-mail bestaat met een geldig domein of niet, zoals Google of Yahoo. Enkele redenen voor het verifiëren van uw e-mailadressen, zijn het elimineren van harde retourzendingen, het verminderen van spam en het voorkomen dat u op de zwarte lijst komt.