Mime Type Checker

This tool is used to identify mime type of a file.

Automatiseer de controle op beschikbaarheid van uw website met Website Monitoring van Site24x7.

Controleer de bedrijfstijd van meer dan 100 wereldwijde locaties

Monitor de geldigheid van SSL-certificaat

Identificeer problemen met DNS

Los verbindingsproblemen op met traceroute en MTR-rapport

Detecteer domeinen en IP-adressen die zijn gemarkeerd als spam

Intelligente drempelwaarden

Meldingen via e-mail en sms

Integraties van waarschuwingen van derden

Aangepaste rapporten en dashboards

What is MIME type checker tool?

A MIME type checker is a tool that identifies the type of a file based on its contents. MIME stands for Multipurpose Internet Mail Extensions, which is a standard way of identifying different types of files on the internet. Essentially, a MIME type is a label that describes the format of a file, such as whether it's a text file, an image file, or a video file.