JSON-pad Evaluator

Gratis hulpprogramma voor het valideren en extraheren van het overeenkomende deel van de JSON-gegevens ten opzichte van de expressie voor invoer. De syntaxis van het JSON-pad moet worden opgegeven in de indeling $.< parameter name > en het resultaatobject dat overeenkomt met de opgegeven parameternaam wordt weergegeven in het vak uitvoerresultaat. Raadpleeg voor gebruik het JSONPath-voorbeeld.

JSON Path Examples

Following are few example jsonpath expressions and results for the above sample json data

JSONPath Expression Description Result
$ Select the root element
$.address.city Select the value of 'city' element which is the direct children of 'address' element
$..type Select the value of all the 'type' elements in the input json
$.address.length() Select the length of the 'address' element
$..* Select all the elements and its value
$.phoneNumbers[1] Select the 2nd value from 'phoneNumbers' array
$.phoneNumbers[?(@.number)] Select the 'phoneNumbers' element if it have 'number' element within it

Controleer de bedrijfstijd van meer dan 100 wereldwijde locaties

Monitoring van levering van mail.

Monitor uw SMTP-server.

Monitoring van POP/IMAP Server.

Met AI mogelijk gemaakte waarschuwingen

Monitoring van Microsoft Exchange-server.

Problemen gerelateerd aan mailservers oplossen.

Begrijp externe afhankelijkheden

Monitor aangepaste onderdelen en metrische gegevens