Error: Too many requests. Please try again. x

Xpath-evaluator

Gratis værktøj til at validere og udtrække det matchende stykke XML-data mod inputudtrykket. Resultatobjektet, der matcher den givne parameter, vises i outputresultatfeltet. Se XPath-eksemplet for brug.

Vil du finde hovedårsagen til ydeevneproblemet i din applikation? Brug Site24x7 APM Insight.

Tjek oppetid fra 110+ globale placeringer

Overvågning af maillevering.

Overvåg din SMTP-server.

POP/IMAP serverovervågning.

AI-drevne alarmer

Microsoft Exchange serverovervågning.

Fejlfind problemer i forbindelse med mailservere.

Forstå eksterne afhængigheder

Overvåg tilpassede komponenter og målinger

XPath Examples

Following are few example xpath expressions and results for the above sample xml data

XPath Expression Description Result
/ Select the document node
/store/chocolates/choco Select all the 'choco' elements, which are the direct children of 'chocolates' node
//name[@no] Select all the 'name' elements with 'no' attribute
/store//snack[last()] Select the last snack element
sum(//price) Select the sum of price element values
string-length(//choco[1]/name) Select the length of the first 'choco' element's name value
//choco[1]/name/text() Select the textual value of first 'choco' element's name
count(/store//choco) Select the count of 'choco' elements