Error: Too many requests. Please try again. x

Undernetberegner for IPV4

IP-undernetberegner udfører undernetberegninger for den givne netværksadresseblok, undernetmaske, maksimalt krævede værter pr. undernet og bestemmer den resulterende broadcastadresse, undernet, Cisco jokertegnmaske og værtsområde.

Spor og administrer enhedskonfigurationer i både IPv4- og IPv6-netværk.

Tjek oppetid fra 110+ globale placeringer

Overvågning af maillevering.

Overvåg din SMTP-server.

POP/IMAP serverovervågning.

AI-drevne alarmer

Microsoft Exchange serverovervågning.

Fejlfind problemer i forbindelse med mailservere.

Forstå eksterne afhængigheder

Overvåg tilpassede komponenter og målinger

Undernette

Der kommer et tidspunkt, hvor netværket bliver for stort til at administrere, og præstationstallene er ekstrem lave som følge af for meget trafik. En af de mest effektive teknikker til at løse dette netværksproblem er at bryde TCP/IP-netværket op i mindre, mere håndterbare stykker. Praksissen med at opdele netværket kaldes undernetsdeling (subnetting), og et værktøj, der kan identificere disse forskellige delinger, kaldes en undernetsberegner.

Brug for en IPv4-undernetberegner

Hvert undernet har en adresse til at repræsentere det, og disse undernet er indbyrdes forbundet via routeren. Routeren har brug for netværksadresse og undernetmaske for at finde ud af, om den indgående IP-pakke skal dirigeres til et af dens undernetværk. Det kan være svært at udføre netværksberegninger på tidspunkter, hvor du skal overveje forskellige parametre for hvor mange undernet du skal have, og hvor mange værter der skal være i et undernetværk.

Undernetsberegneren er et praktisk værktøj til at finde antallet af mulige undernet til en given netværksadresseblok. Du kan vælge kombinationen af undernet og antallet af værter pr. undernet, der passer til dit netværk, og få værtsadresseområdet og broadcastadressen for en given undernetmaske. Partitionering af et stort netværk og tildeling af IP-adresseområder til forskellige teams er en opgave, der kan beregnes i hovedet, men det er bedre at have en IP-områdeberegner eller undernetmaskeberegner for at dobbelttjekke dine undernetsberegninger, før du konfigurerer dem i routeren.